दोन शहरांसह 27 गावांच्या सर्वेक्षणाचे सरकारचे निर्देश

0
6

राज्य सरकारने दक्षिण-पश्चिम रेल्वे जात असलेल्या 2 शहरे आणि 27 गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या सेटलमेंट आणि भूमी अभिलेख संचालनालयाला दक्षिण-पश्चिम रेल्वेचा रेल्वे ट्रॅक जात असलेल्या मडगाव आणि वास्को या दोन शहरांसह मुरगाव, सासष्टी, केपे, सांगे, धारबांदोडा तालुक्यातील 27 गावांच्या सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सन 1968-71 मध्ये, गोवा, दमण आणि दीव सरकारने महसूल गावांचे सर्वेक्षण केले होते आणि त्याद्वारे विविध जमिनीच्या क्रमांकाचे सर्वेक्षण देऊन अधिकारांचे रेकॉर्ड जारी केले होते. दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या ताब्यात असलेल्या काही जमिनींचे सर्वेक्षण करून आणि सर्वेक्षण आराखड्यात दाखविण्यात आले असले तरी त्यांना कोणतेही सर्वेक्षण क्रमांक देण्यात आलेले नाहीत आणि म्हणून त्यांच्या ताब्यातील आणि वहिवाटीच्या जमिनीच्या संदर्भात फॉर्म डीच्या स्वरूपामध्ये कोणतेही अधिकार नोंदवले गेले नाहीत. सध्याचे सर्वेक्षण त्याच्याशी संबंधित अधिकारांचे रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी केले जात आहे, असे सूचनेत म्हटले आहे.